Wskazówki prawne

 
 
 
Wyłączenie odpowiedzialności
Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy informacje na naszych stronach internetowych. Jednakże mogą pojawić się jakieś nie zauważone przez nas zmiany. Z tego względu nie uwzględniamy roszczeń gwarancyjnych ani nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych Państwu informacji. Dotyczy to również innych stron www, do których odsyłamy za pomocą łącza Hyperlink.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron, do których macie Państwo dostęp dzięki udostępnionemu przez nas połączeniu.

Poza tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełniania naszych informacji. 


Oświadczenie o poufności


Wszystkie przekazane nam na stronach www informacje zobowiązujemy się traktować jako poufne. Będą one gromadzone i ewentualnie wykorzystane w celu przesłania prospektów czy informacji o produktach.

Wyklucza się możliwość przekazania ich osobom trzecim poza firmę Weiss.


 
Hotline
Hotline
Ryszard Kaczorowski
+48 (71) 315 6752
eMail
 
© 2020 by Weiss-Chemie   
 
English Fran栩s Polski Deutsch USA