Informacje techniczne

 
 
 
Nasze instrukcje techniczne oraz zalecenia dotyczące stosowania jak również właściwości i wydajnosci wyrobu są jedynie zaleceniami ogólnymi, przedstawiającymi jakośc naszych wyrobów i wykluczają tym samym odpowiedzialność w rozumieniu § 443 Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na różnorodność zastosowań i różne warunki oraz sposoby użycia wyrobu zamawiającemu zaleca się przeprowadzenie prób własnych. Także w przypadku otrzymania od nas technicznych instrukcji stosowania, tylko zamawiający ponosi odpowiedzialność za fachowe wykonanie dzieła. Zastrzegamy sobie możliwośc dokonania zmian wynikających z postępu technicznego.


 
Hotline
Hotline
Ryszard Kaczorowski
+48 (71) 315 6752
eMail
 
© 2020 by Weiss-Chemie   
 
English Fran栩s Polski Deutsch USA