Kronika firmy

 
 
 

1815

Philipp Carl Weiss otrzymuje zezwolenie na budowę warzelni kleju "Am unteren Mühlenweiher" w Haiger.

1857

Przejęcie już dobrze prosperującego zakładu produkcji klejów przez syna założyciela Philippa Carla Wilhelma Weissa1905

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o., powiększenie terenu zakładu i przejęcie dwóch mniejszych warzelni.


1910

Do handlu nawozami, który rozwinął się po okresie inflacji, firma otrzymuje własną bocznicę kolejową i lokomotywę przetokową.


1945

Zniszczenie budynku fabryki przez bomby lotnicze. Produkcja prawie całkowicie ustaje.1955

Wznowienie produkcji klejów skórnych.


1959

Rusza produkcja klejów syntetycznych i środków klejących.1983

Rozszerzenie oferty produkcyjnej o technikę elementów zespolonych, oferujšcych lekkie elementy budowlane o dżwiękochłonnych i termoizolacyjnych właœciwoœciach.

1983

Wygaszenie produkcji klejów skórnych.

1984

Wprowadzenie perspektywicznej chemii poliuretanowej do produkcji œrodków klejšcych

1988/89

Budowa nowego budynku produkcyjno-administracyjnego na Hansastraße w Haiger


1989

Zniszczenie nowego budynku produkcyjnego i magazynu przez wielki poar.

1990

Odbudowa.1993

Kupno Firmy Pudol, producenta środków czyszczących i konserwujących dla przemysłu, rzemiosła i handlu.


2000...

Kupno innych zakładów, rozbudowa branży podstawowej i rozwój strategii łączenia ekspansji z kompetencją.


 
Hotline
Hotline
Ryszard Kaczorowski
+48 (71) 315 6752
eMail
 
© 2020 by Weiss-Chemie   
 
English Fran栩s Polski Deutsch USA