Nasze zamierzenia

 
 
 
Zapewnienie dane klientom i partnerom, nasz kierunek i nasza nić przewodnia - tak powinny być zrozumiane powyższe wypowiedzi będące wytycznymi naszego sposobu myślenia i działania

1. Naszym wspólnym celem jest
intensywny rozwój i osiąganie wymiernych korzyści finansowych w oparciu o tradycyjne dokonania. Chcemy podnieść wartość firmy oraz zachować już istniejące i stworzyć nowe miejsca pracy. Kierunek naszym działaniom powinna nadawać odpowiedzialność wobec współpracowników, udziałowców, partnerów handlowych i społeczeństwa.

2. Zaufanie naszych partnerów handlowych
chcemy nie tylko pozyskać ale i utrzymać poprzez osobiste zaangażowanie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, przejrzystą politykę informacyjną oraz oferowanie produktów w korzystnych cenach i świadczenie niezawodnych usług. Bazą udanego partnerstwa powinna być wzajemna gotowość do wytężonej pracy, uprzejmość, otwartość i rzeczowa krytyka.

3. Naszą gotowością rozwiązywania problemów
chcemy zapewnić klientom wymierne korzyści, oferując im doskonałą technologię, opłacalność finansową i dyspozycyjność. Naszą pracą odpowiadamy na potrzeby rynku i klientów. Poza tym już dzisiaj opracowujemy produkty i usługi wybiegające daleko w przyszłość – stąd nasze dążenie do ścisłego i osobistego dialogu oraz perspektywiczne badanie rynku.

4. Naszych pracowników
chcemy motywować do pracy i wspierać, wyznaczając w jasny sposób ich zakresy odpowiedzialności i kompetencji oraz dając dostęp do obszernej informacji. Wspieramy. poczucie odpowiedzialności własnej, możliwość samorealizacji i poczucie utożsamienia się z firmą, zapewniając naszym pracownikom wieloletnie zatrudnienie, wynagrodzenie proporcjonalne do wkładu pracy oraz możliwość dokształcania się i zawodowego rozwoju.

5. Od naszych pracowników
oczekujemy przejęcia i poważnego potraktowania powierzonej im odpowiedzialności, gotowości do wydajnej pracy i podnoszenia kwalifikacji oraz pomysłów innowacyjnych. Chcemy stworzyć taki klimat w zakładzie pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się dobrze i mogą wspólnie przeżywać zawodowe i osobiste sukcesy. A to wymaga od nas gotowości do współpracy, tolerancji i lojalności.

6. We współpracy z naszymi dostawcami
stawiamy na trwałe i pełne zaufania kontakty, przynoszące korzyści obu stronom. W zamian oczekujemy ekonomicznego kształtowania cen, zachowania standardów jakościowych, nie odbiegających od naszych i obsługi serwisowej, zabezpieczającej i wspierającej nasze działania.

7. Jakość to dla nas
konsekwentny rezultat zawodowych kwalifikacji naszych pracowników, pomysłów innowacyjnych i działalności handlowej skierowanej na klienta. Tylko w ten sposób stworzymy w kontaktach z klientami atmosferę wzajemnego zaufania.

8. Wychodząc poza ustawowo ustalone ramy
chcemy poprzez przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne, unikanie zbędnych odpadów i konsekwentne wprowadzanie przedsięwzięć i programów z zakresu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego wyznaczać kierunki, które odpowiadają naszej tradycyjnej etyce zawodowej.


 
Hotline
Hotline
Ryszard Kaczorowski
+48 (71) 315 6752
eMail
 
© 2020 by Weiss-Chemie   
 
English Fran栩s Polski Deutsch USA