Kompetencja spaja

 
 
 
Nowatorskie myślenie i dążenie do zmian, traktowane jako szansa - to cechy obecne w naszej firmie od przeszło 190 lat i odwołujące się do naszej tradycji.

Jako duża firma rodzinna szanujemy i pielęgnujemy osiągnięcia naszych poprzedników i traktujemy je jak fundament, do którego odwołujemy się obecnie: to dążenie do wspólnego rozwoju, połączone z poczuciem świadomej odpowiedzialności wobec pracowników, partnerów handlowych, udziałowców, społeczeństwa i naszego środowiska naturalnego.

Z rosnącą i ustawicznie rozwijaną kompetencją w dziedzinie technik klejenia i technologii elementów zespolonych tworzymy połączenia, spełniające najwyższe wymagania i odporne na różnorodne obciążenia.

Kompetencja, która spaja. Ona łączy nas ze wszystkimi, którzy angażują się w działalność naszej firmy; z partnerami, których sukcesy motywują nas do jeszcze wydajniejszej pracy; z udziałowcami, którzy przyczyniają się do rozwoju dynamicznej grupy przedsiębiorstw i wreszcie z naszymi klientami, dla których nasz poziom know-how w dziedzinie technologii stanowi podstawę zaufania.

Trwałe i przynoszące obu stronom kontakty są zawsze naszym celem.

Naszą kompetencję i mocną pozycję w dziedzinie innowacyjnej pracy badawczo-rozwojowej  i serwisu technicznego wykorzystamy do umocnienia i poszerzenia naszej pozycji na rynku. Na przyszłe zapotrzebowanie rynkowe odpowiemy wzbogaceniem naszej oferty towarowej i zwiększeniem nakładów finansowych na wdrożenie nowych technologii. Tylko w ten sposób możemy zapewnić sobie i naszym klientom wymierne korzyści. Tak będziemy z powodzeniem zdobywać nowe międzynarodowe rynki zbytu, zapewniać  i tworzyć miejsca pracy oraz sukcesywnie rozwijać nasze przedsiębiorstwa.

Kompetencja łączy -


ludzi w naszych przedsiębiorstwach,
przeszłość z przyszłością,
odpowiedzialność i postęp. 
Hotline
Hotline
Ryszard Kaczorowski
+48 (71) 315 6752
eMail
 
© 2021 by Weiss-Chemie   
 
English Fran栩s Polski Deutsch USA